Podsumowanie 2020 roku

Chcielibyśmy podsumować mijający rok. Udało nam się zrealizować wiele rzeczy mimo tego, że tak jak wszystkim pandemia pokrzyżowała wiele planów.

Na początku roku nawiązaliśmy oficjalną współpracę z badaczami z czterech uniwersytetów – trzech za granicą oraz jednego w Polsce:

  • Aichi Medical University w Japonii,
  • University of Otago w Nowej Zelandii,
  • Swansea University w Wielkiej Brytanii,
  • Uniwersytet Łódzki w Polsce.

Opublikowaliśmy 2 artykuły:

  • Morning Headache as an Obstructive Sleep Apnea-Related Symptom among Sleep Clinic Patients – A Cross-Section Analysis”,
  • Zaburzenia ruchowe związane ze snem”.

Nasza pracaAll-cause mortality among patients with obstructive sleep apnea in the region of Łódź, Poland (2005-2019)była prezentowana podczas 25th Congress of the European Sleep Research Society (ESRS).

Opiekun naszego koła, dr n. med. Wojciech Kuczyński został pierwszym w Polsce lekarzem z tytułem Somnologist – Expert in Sleep Medicine.

Złożyliśmy wnioski o 3 granty naukowe, otrzymując jeden z nich, drugi jest w trakcie oceny merytorycznej.

Poczyniliśmy znaczne postępy w realizacji projektu „Physiology of sleep, miRNA, circadian proteins and the assessment of anthropometric, hormonal factors, quality of life and sex among young adults”. W tym roku rozpoczęliśmy pierwszy i drugi etap badania. Otrzymaliśmy łącznie prawie 500 ankiet i wykonaliśmy niemal 100 pomiarów antropometrycznych. Przygotowujemy się do trzeciego etapu badania, który rozpocznie się w styczniu.

W roku 2020 ukończyliśmy retrospektywną bazę danych pacjentów z zespołem obturacyjnego bezdecu sennego. Baza danych zawiera blisko 6000 rekordów (!!!).

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym badaniu! Życzymy samych sukcesów w 2021 roku!

logo biale