DZIENNIK PROJEKTU

Sierpień 2021

  • Rozpoczęcie pierwszego etapu badania – kwalifikacja pacjentów po hospitalizacji z powodu infekcji SARS-CoV-2, przeprowadzenie u zakwalifikowanych pacjentów badań fizykalnych, badań oceniających funkcje układu oddechowego, polisomnografii i badań laboratoryjnych krwi.
  • Tworzenie bazy danych.

 

Maj 2021

  • Otrzymanie grantu naukowego w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki (“Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje”) w wysokości 69 800 zł.

 

Luty 2021

  • Otrzymanie zgody na przeprowadzenie badania od Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 

Styczeń 2021

  • Złożenie wniosku o zgodę na przeprowadzenie badania naukowego do Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
  • Przygotowanie dokumentów dla pacjentów (informacja dla uczestnika badania, świadoma zgoda etc.).

 

Listopad 2020

  • Złożenie wniosku o grant naukowy w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki (“Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje”).

 

Październik 2020

  • Przygotowanie protokołu badania.
logo biale