dr n. med. Wojciech Kuczyński

Zakład Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4635-2103

  • Somnologist – Expert in Sleep Medicine (European Sleep Research Society)
  • Kierownik projektu naukowego “Physiology of sleep, miRNA, circadian proteins and the assessment of anthropometric, hormonal factors, quality of life and sex among young adults”
  • Adiunkt w Zakładzie Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • Opiekun SKN przy Zakładzie Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych
  • Lekarz rezydent pulmonologii w Klinice Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi
  • Koordynator Programu Erasmus+ dla Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Rola w projekcie:
Kierowanie projektem, współpraca międzynarodowa

--
IMG_6291[2965]
logo biale