DZIENNIK PROJEKTU

Październik 2021

 • Publikacja protokołu badania “Understanding the associations of prenatal androgen exposure on sleep physiology, circadian proteins, anthropometric parameters, hormonal factors, quality of life and sex among healthy young adults – BOAT international, multicentre study” w JMIR Research Protocols.

 

Lipiec 2021

 • Stworzenie kompletnej bazy danych zawierającej dane z kwestionariuszy online, pomiarów antropometrycznych, badań laboratoryjnych, dzienników snu, aktygrafii i polisomnografii.

 

Czerwiec 2021

 • Protokół badania “Understanding the associations of prenatal androgen exposure on sleep physiology, circadian proteins, anthropometric parameters, hormonal factors, quality of life and sex among healthy young adults – BOAT international, multicentre study” został zaakceptowany do publikacji w czasopiśmie JMIR Research Protocols.
 • Wykonanie oznaczeń laboratoryjnych u pierwszych 20 uczestników badania w ramach grantu naukowego MINIATURA 4.

 

Kwiecień 2021

 • Wysłanie protokołu badania do publikacji w czasopiśmie JMIR Research protocols.

 

Luty 2021

 • Rozpoczęcie ostatniego etapu badania w Polsce – aktygrafia, polisomnografia oraz badania laboratoryjne.

 

Listopad 2020

 • Otrzymanie finansowania na przeprowadzenie badań pilotażowych w ramach konkursu MINIATURA 4 Narodowego Centrum Nauki.
 • Rozpoczęcie drugiego etapu badania w Polsce – zbieranie pomiarów antropometrycznych.

 

Październik 2020

 • Złożenie wniosku o grant naukowy w Nowej Zelandii – Scientific Grant of the Royal Society of New Zealand przez dr Erika Wibowo z University of Otago.
 • Rozpoczęcie pierwszego etapu badania w Polsce – zbieranie danych ankietowych.

 

Sierpień 2020

 • Złożenie wniosku o finansowanie badań pilotażowych w ramach środków Narodowego Centrum Nauki w konkursie MINIATURA 4 przez dr n. med. Wojciecha Kuczyńskiego, kierownika projektu.
 • Początek prac nad protokołem badania we współpracy z badaczami z Polski i z zagranicy.
 • Przygotowanie ankiet w wersji elektronicznej.

 

Marzec 2020

 • Złożenie wniosku o grant naukowy (granty UMEDu – Studenckie Towarzystwo Naukowe w Łodzi) przez studentkę Aleksandrę Kudrycką.

 

Styczeń 2020

 • Nawiązanie współpracy z dr Erikiem Wibowo z University of Otago w Nowej Zelandii (Department of Anatomy, School of Biomedical Sciences). Dr Wibowo będzie odpowiedzialny za analizę części seksuologicznej oraz antropometrycznej, a także za przeprowadzenie badania wśród młodych dorosłych w Nowej Zelandii.
 • Nawiązanie współpracy z mgr Pauliną Pruszkowską-Przybylską (Ph.D.) z Katedry Antropologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Dr Paulina Pruszkowska-Przybylska będzie odpowiedzialna za pomiary antropometryczne oraz pomiary bioimpedancji elektrycznej. 
 • Nawiązanie współpracy z prof. Markiem Blagrove ze Swansea University w Wielkiej Brytanii (Department of Psychology, College of Human and Health Sciences), który został opiekunem merytorycznym projektu w części somnologicznej oraz zewnętrznym recenzentem projektu.
 • Nawiązanie współpracy z prof. Johnem T. Manningiem ze Swansea University w Wielkiej Brytanii (Honorary Research Fellow, College of Engineering, Applied Sports, Technology, Exercise, and Medicine), który został opiekunem merytorycznym projektu w części antropometrycznej oraz zewnętrznym recenzentem projektu.

 

Grudzień 2019

 • Nawiązanie współpracy z dr Tetsuro Hoshino oraz prof. Ryujiro Sasanabe, kierownikiem Department of Sleep Medicine w Aichi Medical University w Japonii. Dr Hoshino oraz prof. Sasanabe będą odpowiedzialni za przeprowadzenie części badania wśród młodych dorosłych w Japonii.

 

Listopad 2019

 • Nawiązanie współpracy z dr n. med. Łukaszem Mokrosem, adiunktem w Zakładzie Farmakologii Klinicznej, I Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, lekarzem rezydentem psychiatrii w Klinice Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz magistrem psychologii. Dr n. med. Łukasz Mokros będzie odpowiedzialny za analizę chronotypu oraz pomiarów aktygrafii.
 • Otrzymanie zgody na przeprowadzenie badania od Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (zgoda numer: RNN / 394/19 / KE).

 

Październik 2019

 • Złożenie wniosku o przeprowadzenie badania naukowego do Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
 • Spotkanie z profesorem Johnem T. Manningiem ze Swansea University w Wielkiej Brytanii. Podczas spotkania przedstawiliśmy założenia koncepcyjne przygotowywanego projektu, jak również wystąpiliśmy z prośbą o objęcie go opieką merytoryczną.
logo biale