Zaburzenia wentylacji u pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 w obserwacji 6-miesięcznej

Badanie otrzymało finansowanie w wysokości 69 800 zł w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki “Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje”.

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Początek badania: sierpień 2021
Koniec badania: lipiec 2022

COVID-19

Od grudnia 2019r. świat mierzy się z pandemią nowej choroby określanej mianem COVID-19, wywoływanej przez nowy szczep koronawirusa – SARS-CoV-2 (ang. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2).

Pierwsze przypadki zachorowania odnotowano w grudniu 2019r. w mieście Wuhan (Chiny, prowincja Hubei), jako zapalenie płuc o nieznanej etiologii. Od tamtej pory liczba zarażeń systematycznie rośnie – na całym świecie potwierdzono dotychczas 230.418 milionów przypadków zakażenia SARS-CoV-2, w tym 2.901 miliona przypadków w Polsce (według danych WHO na dzień 24 września 2021).

COVID-19 charakteryzuje się występowaniem niespecyficznych objawów podobnych do grypy lub paragrypy. Dostępne dane wskazują, że postać łagodna, samoograniczająca się występuje u 80% pacjentów objawowych, 15% pacjentów charakteryzuje ciężki przebieg, a 5% wykazuje przebieg krytyczny z zespołem ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej, wstrząsem septycznym i niewydolnością wielonarządową prowadzącą do zgonu.

COVID-19

Od grudnia 2019r. świat mierzy się z pandemią nowej choroby określanej mianem COVID-19, wywoływanej przez nowy szczep koronawirusa – SARS-CoV-2 (ang. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2).

Pierwsze przypadki zachorowania odnotowano w grudniu 2019r. w mieście Wuhan (Chiny, prowincja Hubei), jako zapalenie płuc o nieznanej etiologii. Od tamtej pory liczba zarażeń systematycznie rośnie – na całym świecie potwierdzono dotychczas 230.418 milionów przypadków zakażenia SARS-CoV-2, w tym 2.901 miliona przypadków w Polsce (według danych WHO na dzień 24 września 2021).

COVID-19 charakteryzuje się występowaniem niespecyficznych objawów podobnych do grypy lub paragrypy. Dostępne dane wskazują, że postać łagodna, samoograniczająca się występuje u 80% pacjentów objawowych, 15% pacjentów charakteryzuje ciężki przebieg, a 5% wykazuje przebieg krytyczny z zespołem ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej, wstrząsem septycznym i niewydolnością wielonarządową prowadzącą do zgonu.

COVID-19

Rosnąca liczba pacjentów wymagających hospitalizacji w przebiegu zakażenia SARS-CoV-2 rodzi szereg pytań o opiekę ambulatoryjną nad chorymi, którzy szczęśliwie pokonali wirusa, jednak nadal mierzą się z długotrwałymi powikłaniami po przebytym zakażeniu. Konsekwencje zdrowotne infekcji SARS-CoV-2 są obiektem wielu badań, jednak dostępna literatura, jest nadal bardzo ograniczona. W związku ze stale rosnącą liczbą pacjentów, którzy przebyli zakażenie wirusem SARS-CoV-2, wydaje się być istotnym jak najszersze poznanie długofalowych konsekwencji zdrowotnych, celem ich szybkiego ograniczenia i wdrożenia odpowiedniego postępowania terapeutycznego. Wczesne rozpoznanie zaburzeń czynnościowych układu oddechowego pozwoli lekarzom na lepsze monitorowanie stanu pacjentów oraz wczesne wdrożenie odpowiedniego leczenia.

CEL BADANIA

Celem pierwszorzędnym badania jest opracowanie standardów opieki ambulatoryjnej w poradni chorób płuc dla pacjentów po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2.

METODOLOGIA

Do badania zostanie zakwalifikowanych 50 pacjentów po hospitalizacji z powodu infekcji SARS-CoV-2. Pacjenci włączeni do badania zostaną poddani kompleksowej ocenie funkcji układu oddechowego (obejmującej spirometrię, bodypletyzmografię, badanie zdolności dyfuzji gazów w płucach, test 6-minutowego marszu oraz badanie polisomnograficzne) wraz z oceną ekspresji markerów stanu zapalnego i czynników proangiogennych w czasie 0, 3 i 6 miesięcy od zakończenia hospitalizacji z powodu COVID-19.

logo biale