Aleksandra Kudrycka

Zakład Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9036-2045

  • Studentka 5 roku Indywidualnego toku studiów
  • Administrator strony

 

 

Rola w projekcie:
Kierowanie projektem, pobieranie próbek krwi oraz ich analiza, wykonywanie polisomnografii.

IMG_ost
logo biale