Dr n. med. Wojciech Kuczyński otrzymał finansowanie w ramach konkursu MINIATURA 4!

Z przyjemnością informujemy, że opiekun naszego koła, dr n. med. Wojciech Kuczyński uzyskał finansowanie na przeprowadzenie badań pilotażowych w ramach środków Narodowego Centrum Nauki w konkursie MINIATURA 4.

Temat finansowanego projektu to “Fizjologia snu, miRNA, białka regulatorowe rytmu dobowego, wybrane czynniki antropometryczne, hormonalne, jakość życia, aktywność seksualna wśród młodych, zdrowych dorosłych – międzynarodowe, wieloośrodkowe badanie BOAT – badania pilotażowe“. Więcej informacji na temat badania można znaleźć w zakładce Projekty.

MINIATURA 4 jest konkursem skierowanym do osób posiadających stopień naukowy doktora, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Kliknij tutaj, aby przejść do pełnej listy laureatów konkursu.

 

logo biale