Professor John T. Manning

Honorary Research Fellow  |  College of Engineering, Applied Sports, Technology, Exercise and Medicine “A-STEM”
Swansea University

  • Autor licznych publikacji naukowych oraz książek: “Digit Ratio: A Pointer to Fertility, Behavior, and Health” i “The Finger Ratio”,
  • Głównym kierunkiem badań Profesora jest analiza wskaźnika długości palców 2D:4D. Przeprowadził badania oceniające m.in. związek pomiędzy wartością tego wskaźnika a występowaniem chorób serca, raka piersi i prostaty oraz zapalenia kości i stawów stawów, a także produkcją testosteronu podczas sportu i tendencją do palenia papierosów i konsumpcji alkoholu.


Rola w projekcie:
Opiekun merytoryczny projektu w części antropometrycznej oraz zewnętrzny recenzent projektu.

Dokumenty do pobrania:
Zgoda na współpracę


W październiku 2019r. Profesor był gościem naszej uczelni, gdzie wygłosił serię otwartych wykładów na temat znaczenia wskaźnika długości palców 2D:4D. Podczas pobytu prof. Manninga w Łodzi odbyło się także spotkanie, w trakcie którego przedstawiliśmy założenia koncepcyjne projektu, jak również wystąpiliśmy z prośbą o objęcie opieką merytoryczną przygotowywanego projektu.

Opera Zdjęcie_2020-03-06_210143_umed.pl
MG_7283
MG_7178
logo biale