Aleksandra Małolepsza

Zakład Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  • Studentka 5 roku Indywidualnego toku studiów

 

Rola w projekcie:
Pobieranie materiału do badań oraz wykonywanie polisomnografii

oo8
logo biale