O NAS

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych powstało w 2013r.

Opiekunem koła jest dr n. med. Wojciech Kuczyński, a przewodniczącymi studentki 5 roku kierunku lekarskiego: Aleksandra Małolepsza oraz Aleksandra Kudrycka.

Działalność koła obejmuje realizację projektów naukowych, których wyniki publikowane są w międzynarodowych czasopismach oraz prezentowane na konferencjach. W ramach pracy koła organizujemy również spotkania, na których poruszane są tematy z zakresu różnych dziedzin medycyny.

Więcej informacji na temat pracy koła można znaleźć w zakładkach Aktualności oraz Projekty.

logo biale