PREZENTACJE KONFERENCYJNE

25th Congress of the European Sleep Research Society
Seville, Hiszpania – 22-25 września 2020

„All-cause mortality among patients with obstructive sleep apnea in the region of Łódź, Poland (2005-2019)”

Kuczyński W, Kudrycka A, Małolepsza A, Karwowska U, Kuczyńska A, Białasiewicz P

Kliknij tutaj, aby przejść do abstraktu.

 

 

4th International Medical Interdisciplinary Congress „iMEDIC”
Bydgoszcz, Polska – 1 czerwca 2019

„Does age, place where you live or you doctor matter? Clinical, polysomnography and environmental differences in the elderly with obstructive sleep apnea syndrome”

Małolepsza A, Karwowska U, Kudrycka A, Fidelus J

Kliknij tutaj, aby przejść do abstraktu.

 

 

15th International Medical Conference „Juvenes Pro Medicina”
Łódź, Polska – 24-25 maja 2019

„OSAS in erderly – differences in clinical and polysomnography findings”

Kudrycka A, Małolepsza A, Karwowska U, Fidelus J

logo biale