PUBLIKACJE

“The role of screening questionnaires in the assessment of risk and severity of obstructive sleep apnea – polysomnography versus polygraphy – May 2021, Advances in Respiratory Medicine

Kliknij tutaj, aby przeczytać artykuł.

Małolepsza A, Kudrycka A, Karwowska U, Hoshino T, Wibowo E, Pál Böjti P, Białas A, Kuczyński W. The role of screening questionnaires in the assessment of risk and severity of obstructive sleep apnea – polysomnography versus polygraphy. Adv Respir Med 2021;89(2):188-196. doi:10.5603/ARM.a2021.0038

 

“The epidemiology of obstructive sleep apnea in Poland – polysomnography and positive airway pressure therapy” February 2021, International Journal of Environmental Research and Public Health, IF: 2.849

Kliknij tutaj, aby przeczytać artykuł.

Kuczyński W, Kudrycka A, Małolepsza A, Karwowska U, Białasiewicz P, Białas A. The Epidemiology of Obstructive Sleep Apnea in Poland—Polysomnography and Positive Airway Pressure Therapy. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(4):2109. doi:10.3390/ijerph18042109

 

“Morning Headache as an Obstructive Sleep Apnea-Related Symptom among Sleep Clinic Patients – A Cross-Section Analysis” – January 2020, Brain Sciences, IF: 3.332

Kliknij tutaj, aby przeczytać artykuł.

Spałka J, Kędzia K, Kuczyński W, Kudrycka A, Małolepsza A, Białasiewicz P, Mokros Ł. Morning Headache as an Obstructive Sleep Apnea-Related Symptom among Sleep Clinic Patients-A Cross-Section Analysis. Brain Sci. 2020 Jan 19;10(1):57. doi: 10.3390/brainsci10010057

 

“Zaburzenia ruchowe związane ze snem” – Neurologia po dyplomie

Kudrycka A, Małolepsza A, Karwowska U, Kuczyński W. Zaburzenia ruchowe związane ze snem. Neurologia po dyplomie. 2021.

Kliknij tutaj, aby przeczytać artykuł.

 

logo biale