ANKIETY – CZĘŚĆ DRUGA
(sen, chronotyp, zdrowie psychiczne)

Chcielibyśmy zaprosić Was do udziału w drugiej części badania ankietowego w ramach międzynarodowego, wieloośrodkowego badania naukowego: “Physiology of sleep, miRNA, circadian proteins and the assessment of anthropometric, hormonal factors, quality of life and sex among young adults”. Część pierwsza (ogólny stan zdrowia, życie seksualne) znajduje się tutaj. Badanie skierowane jest do osób pełnoletnich przed ukończeniem 35 roku życia.

Całe badanie składa się z trzech części:

  • Ankietowej
  • Antropometrycznej (pomiary antropometryczne oraz pomiar składu masy ciała)
  • Laboratoryjnej (badanie aktywności dobowej, jakości snu podczas polisomnografii oraz badania laboratoryjne hormonów płciowych oraz białek regulatorowych rytmu dobowego) – do części laboratoryjnej zostanie zakwalifikowanych 100 uczestników w oparciu o wyniki badań ankietowych i antropometrycznych.

Szczegółowy opis projektu znajduje się na stronie internetowej Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pod adresem: www.sknmedycynysnu.umed.pl/2D4D

Udział w badaniu jest dobrowolny. Badanie uzyskało zgodę komisji bioetycznej o numerze: RNN/394/19/KE z dnia 12 listopada 2019r.

Ankieta jest w pełni ANONIMOWA. W trakcie badania nie będą zbierane żadne dane mogące służyć do identyfikacji osób wypełniających ankietę, w szczególności takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL. W przypadku wypełnienia ankiety i wyrażenia zgody na badanie antropometryczne i/lub badanie laboratoryjne musimy mieć możliwość skontaktowania się z Tobą, dlatego prosimy o podanie numeru telefonu, stanowiącego zarazem Twój numer identyfikacyjny.

ZAPISY NA POMIARY

Osoby, które wypełniły ankietę i są chętne do wzięcia udziału w pomiarach mogą zapisywać się w wybranym terminie tutaj. Arkusz jest na bieżąco aktualizowany, pojawiają się nowe terminy na każdy tydzień.

W razie dodatkowych pytań dotyczących badania prosimy o kontakt: medycynasnu@umed.lodz.pl. Dziękujemy!

część druga
Step 1 of 5

Jak często w ciągu ostatnich 2 tygodni dokuczały Ci następujące problemy?

logo biale