ANKIETY – CZĘŚĆ DRUGA
(sen, chronotyp, zdrowie psychiczne)

Chcielibyśmy zaprosić Was do udziału w drugiej części badania ankietowego w ramach międzynarodowego, wieloośrodkowego badania naukowego: “Physiology of sleep, miRNA, circadian proteins and the assessment of anthropometric, hormonal factors, quality of life and sex among young adults”. Część pierwsza znajduje się tutaj.

Całe badanie składa się z trzech części:

  • Ankietowej
  • Antropometrycznej (pomiary antropometryczne oraz pomiar składu masy ciała)
  • Laboratoryjnej (badanie aktywności dobowej, jakości snu podczas polisomnografii oraz badań laboratoryjnych) – do części laboratoryjnej zostanie zakwalifikowanych 100 uczestników w oparciu o wyniki badań ankietowych i antropometrycznych.

Szczegółowy opis projektu znajduje się na stronie internetowej Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pod adresem: www.sknmedycynysnu.umed.pl

Badanie skierowane jest do osób pełnoletnich przed ukończeniem 35 roku życia.

Udział w badaniu jest dobrowolny. Badanie uzyskało zgodę komisji bioetycznej o numerze: RNN/394/19/KE z dnia 12 listopada 2019r.

Ankieta jest w pełni ANONIMOWA. W trakcie badania nie będą zbierane żadne dane mogące służyć do identyfikacji osób wypełniających ankietę, w szczególności takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL. W przypadku wypełnienia ankiety i wyrażenia zgody na badanie antropometryczne i/lub badanie laboratoryjne musimy mieć możliwość skontaktowania się z Tobą, dlatego prosimy o podanie numeru telefonu, stanowiącego zarazem Twój numer identyfikacyjny.

ZAPISY NA POMIARY

Osoby, które wypełniły ankietę i są chętne do wzięcia udziału w pomiarach mogą zapisywać się w wybranym terminie tutaj. Arkusz jest na bieżąco aktualizowany, pojawiają się nowe terminy na każdy tydzień.

W razie dodatkowych pytań dotyczących dalszych części badania prosimy o kontakt. Dziękujemy!

część druga
Step 1 of 5

Jak często w ciągu ostatnich 2 tygodni dokuczały Ci następujące problemy?

logo biale