Chcielibyśmy zaprosić Was do udziału międzynarodowym, wieloośrodkowym badaniu naukowym “Physiology of sleep, miRNA, circadian proteins and the assessment of anthropometric, hormonal factors, quality of life and sex among young adults”. Poniżej znajduje się pierwsza część badania ankietowego. Część druga znajduje się tutaj.

Całe badanie składa się z trzech części:

  • Ankietowej
  • Antropometrycznej (pomiary antropometryczne oraz pomiar składu masy ciała)
  • Laboratoryjnej (badanie aktywności dobowej, jakości snu podczas polisomnografii oraz badań laboratoryjnych) – do części laboratoryjnej zostanie zakwalifikowanych 100 uczestników w oparciu o wyniki badań ankietowych i antropometrycznych.

Szczegółowy opis projektu znajduje się na stronie internetowej Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pod adresem: www.sknmedycynysnu.umed.pl

Badanie skierowane jest do osób pełnoletnich przed ukończeniem 35 roku życia.

Udział w badaniu jest dobrowolny. Badanie uzyskało zgodę komisji bioetycznej o numerze: RNN/394/19/KE z dnia 12 listopada 2019r.

Ankieta jest w pełni ANONIMOWA. W trakcie badania nie będą zbierane żadne dane mogące służyć do identyfikacji osób wypełniających ankietę, w szczególności takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL. W przypadku wypełnienia ankiety i wyrażenia zgody na badanie antropometryczne i/lub badanie laboratoryjne musimy mieć możliwość skontaktowania się z Tobą, dlatego prosimy o podanie numeru telefonu, stanowiącego zarazem Twój numer identyfikacyjny.

Step 1 of 3
logo biale